TEORIJE I POETIKE MODERNE I SAVREMENE UMETNOSTI 2-1 i 2-2

Kurs vode:  Prof. Nikola Šuica  i  Prof. Jelena Todorović                 

Picture1

Sreda 8h-9:30h

Amfiteatar FLU,  (Senjak)

Master II godina / 1. semestar

Šifra kursa: ULD 21

Opis kursa:Tokom jednosemestralnog kursa studenti završne godine diplomskih studija će imati prilike da se upoznaju sa fenomenom arhiviranja kao jednom od ključnih elemenata moderne i savremene umetnosti. Cilj kursa je da preispita postupke i principe arhiviranja kao okosnicu umetničkog postupka – umetnikov odnos prema prošlosti, prema materijalnoj kulturi i istoriji, kao i ličnom i kolektivnom pamćenju. Takodje, jedna od ključnih tema je arhivski postupak kao umetnički postupak ‘ stvaranje sopstvene umanjene slike sveta, njegove istorije viđene kroz zbirku predmeta, sećanja, impresija…. Studentima neće biti predstavljeni samo primeri vizuelnih umetnosti, već dela književnosti, filma, teorije umetnosti i filozofije.Od klasifikacije i sistematizacije, preko stvaranja sopstvenih mikrokosmosa doživljenog i imaginarnih muzeja, studenti će kroz fenomen arhiva proučiti neke od važnih ideja evropske savremene umetnosti i kulture. Kao glavni ishod kursa, studenti imaju zadatak da preispitaju arhivski postupak u sopstvenom odnosu prema umetnosti i ličnom stvaralaštvu.

Preuzmite detaljni plan predmeta grupe istorija umetnosti na 2. godini mastera:

PREGLED PREDMETA I UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE ISPITA

Preuzmite ovde silabus predmeta:

arhiv FINAL

Preuzmite ovde Vodič za pisanje MFA teze:

VODIČ ZA PISANJE MASTER TEZE IZ LIKOVNIH UMETOSTI__tmp7592ad0e

KORISNI LINKOVI:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: