3-4.jpg

Mikrokosmos grada

Mentor: Prof. dr. Jelena Todorović

Asistent na projektu: Dunja Trutin

Gostujući predavači:

Prof. Mileta Prodanović (novembar 2017)

Mlena Vasiljevic (novembar 2017)

(dr. Bojan Mitrović decembar 2017)

 Termin: ako su časovi u učionici i gostujuća predavanja sreda18:30-20:00h Pariska 16/šetnje utorak 8-9:30

Gradovi, poput snova, sačinjeni su od žudnji i strepnji (Nevidljvi gradovi Italo Kalvino)

Svaki grad je dvostruki prostor. Istovremeno to je realni, vidljivi grad, i onaj neuhvatljivi  skup odraza koji grade bit jednog mesta. Nijedan grad ne opisuju samo puki fizički okviri, oni čine tek njegovu ljušturu i tvore samo grube osnovne obrise.

Grad je mnogo više od topografije, on je složeniji od urednog niza površina pohranjenih pod katastarskim šiframa, veći i kompleksniji nego i najsofisticiranija mreža saobraćaja upisana na njegovoj teritoriji. Istinski opis grada nadilazi moć svakog kartografa, jer je  uisitnu palimpsest naših doživljaja, sačinjen od naših snova i žudnji, deo naših sećanja ali i zaborava. Njegove međe nisu geografske, njih ćine impresije koje su vekovima taložili različiti žitelji. Upravo taj nematerijalni deo grada čini njegovu pravu suštinu. Smešteni na večnoj međi stvarnosti i uobrazilje gradovi definišu jedan poseban vid graničnog prostora. Upravo iz tih razloga, započinjemo interdisciplinarni teorijsko-umetnički projekat usmeren na istraživanje prostora i vremena grada.

Opis rada na kursu: Rad na kursu će biti kombinacija predavanja o konceptu vremena i grada, naučno-arhivskih istraživanja, umetničkih istraživanja i kreativnog rada. Tokom celog letnjeg semestra kurs će biti oblikovan  kombinacijom teorijskih predavanja, istraživanja vremena i prostora grada, vizuelnog materiala vezanog za prošlost datog urbanog prostora i individualnih umetničkih istraživanja.

Za potrebe projekta studenti će biti podeljeni na 10 grupa po 5 studenata, svaka grupa ima svog predstavnika. Svaka grupa će dobiti po jedan prostor gde je metamorfoza grada najočitija, prostor ruševine prostor gradnje i razgradnje (Kalemegdan , Donji grad, Kosančićev venac, Savamalu, gradjevinu prekoputa FLU, Generalštab…)

Ishod kursa-projekta: Rezultat projekta će biti kraći elaborat o istraženom prostoru i umetnički rad- odgovor svake grupe (individualni ili grupni) na odabrani urbani prostor i njegovo vreme. Dokumentacija o projektu i radovi će biti izloženi u Galeriji FLU na proleće 2018!!

Preuzmite silabus:

Mikrokosmos grada 2017

MIKROKOSMOS CASOVI 2017

Preuzmite literaturu:

Literatura MA 2015

Preuzmite obrazac za grupe:

Ulice i prostori MIKROKOSMOS

TEKST ZA IDUĆU NEDELJU:

italo-calvino-invisible-cities

Ruins an Esthetic Hybrid

Digitalitzovani izvori:

Internet Archive  http://www.archive.org

Google  http://www.books.google.com

The World Public Library http://www.worldlibrary.net/

Oxford Digital Library http://www.odl.ox.ac.uk/

Questia http://www.questia.com/search


Advertisements
%d bloggers like this: