FTN Novi Sad – Doktorske studije  2012-13

GRANIČNI PROSTORI I BESKRAJ ILUZIJE…

Profesor: dr Jelena Todorović, FLU Beograd

Opis i cilj kursa

Za razliku od kurseva koji razmatraju razvoj, gradjenje i prikazivanje prostora u umetnosti ovoj kurs će se baviti raznovrsnim mišljenjima i doživljavanjem specifičnih aspekata likovnih prostora koji su se pojavljivali tokom istorije a koji sa nekog svog aspekta spadaju u granične fenomene. Prostor će u ovom kursu biti tretiran manje kao likovna gradivna kategorija, a mnogo više kao jedna platforma za eksperiment, transgresiju i upisivanje različitih ideoloških značenja.

Tokom kursa će biti razmatrane različite umetničke prakse i kategorije, od crkvene umetnosti do umetnosti spektakla, teorije pogleda, koncepta compassia. Osnovna okosnica kursa će biti upravo ona umetnička dela i oni  umetnici koji su pomerili granice posmatranja prostora kao i dela koja pomeraju ideološke, religiozne i nacionalne međe.

Ispitni zadatak: Izrada ispitnog projekta.

Preuzmite odavde silabus kursa:

FTN Novi Sad teme 2013

Preuzmite tekst za idući čas

Ruins an Esthetic Hybrid

Preuzmite slajdove za Blok 1:

FTN blok 1 Mikrokosmosi VRTOVI NOVO

Preuzmite opis ispitnog projekta za 2013:

ftn novi sad Atlas imaginarnih mesta 2013

Advertisements
%d bloggers like this: